KEHOP 5.4.1. pályázat

Minden napra kisebb (öko)lábnyom

A következőkben rövid összefoglalást írtunk a projekt során kidolgozott hat modulról, valamint innen lehet letölteni a modul leírását, a Diákoldalt és a Tanári oldalt.

Hogyan használjam?

Olvassa el a modul leírását, ami alapján meg tudja tartani az órát. Ezután nyomtassa ki a Diákoldalt a modulban említett példányszámban (általában 4-5) és a tanári oldalt egy példányban. Végezze el a leírásban közölt előkészületeket, szerezze be a szükséges eszközöket és anyagokat, és kezdheti az órát!

Útmutató a modulok használatához

 

1. fejezet: Mindennapi szemetünk és elektronikai hulladékaink

Összefoglalás: A hulladéktermelés a modern társadalmunk komoly problémája. Minden nap dobunk ki papírt, műanyagot, üveget és fémet. Az átlagos lakossági hulladéktermelés fejenként 481 kg volt 2013-ban az Európai Unióban. Az elektromos és elektronikai veszélyes hulladékok termelése ugyancsak aggasztó. Miközben hatalmas hegyeket építünk szemétből, és nem tudunk mit kezdeni vele, értékes nyersanyagokat dobunk ki.

Célok: Cél, hogy a modul ne csak egy kész megoldáslistát adjon, hanem a diákok elgondolkozzanak, és megvitassák a szeméttermelés által okozott problémákat. Cél, hogy rájöjjenek, ők maguk hogyan tehetnek a szeméttermelés lecsökkentéséért mindennapi életükben. Az elektronikai hulladék termelés és elhelyezés problémáját is áttekintjük, a mobiltelefon vásárlási és használati szokásokkal együtt.

 

Modul leírása (Mindennapi szemetünk)

Diákoldal (Mindennapi szemetünk)

 

2. fejezet: Környezetbarát háztartás

Környezetbarát tisztítószerek, víztakarékosság, energiahatékonyság

Összefoglalás: A háztartásainkban megvalósított környezettudatosság fontos lépcsője a környezetszennyezés csökkentésének és környezetünk védelmének. Ez a modul olyan környezetvédelmi lehetőségeket vesz végig, amiket a gyerekek maguk is megvalósíthatnak otthonukban, hozzájárulva bolygónk védelméhez.

Célok: A gyerekek bátorítása arra, hogy otthonaikban is valósítsanak meg környezettudatos lépéseket (vízvédelem, tudatos vízfogyasztás, energia-megtakarítás területén). A saját maguk által készített tisztítószereket szívesebben használják, mint a boltiakat.

 

Modul leírása (Környezetbarát háztartás)

Diákoldal (Környezetbarát háztartás)

Tanári oldal (Környezetbarát háztartás)

 

3. fejezet: Fogyasztó-túra, avagy mivel etetnek valójában?

Összefoglalás: A modul során a gyerekek megismerkednek a helyi termék fogalmával, a termékek helyben előállításának lehetőségeivel. Játékosan megismerik a helyi és a nagyüzemi termékek közötti különbséget, rácsodálkozhatnak a helyi és a távolról érkező árucikkek árának viszonyulására. Sorra veszik az életünket állítólag megkönnyítő gépek sokaságát és megvizsgálják azok szükségességét, valamint megtapasztalják, hogy mennyi mindent próbálnak eladni nekünk.

Célok: A gyerekek gondolkozzanak el arról, hogy szükséges-e minden terméket a legtávolabbi helyről beszereznünk. Mi lehet az oka annak, hogy távolról – gyakran másik kontinensről – hozzánk kerülő termékek olcsóbbak, mint az itt előállított? Mennyire van szükségünk energiafogyasztó gépekre? Milyen területen segítség, és milyen területen értelmetlen energiapocsékolás a megvásárlásuk és használatuk?

 

Modul leírása (Fogyasztó-túra)

Diákoldal (Fogyasztó-túra)

Tanári oldal (Fogyasztó-túra)

 

4. fejezet: Természetes kiskert – kiskertben a természet

Ökológiai és természetközeli kertgazdálkodás

Összefoglalás: A modul során megismerkedünk az intenzív mezőgazdaság problémáival, és a biokertészkedés előnyeivel, a biokert kialakításával és a növényi kapcsolatokkal. Megtervezzük saját biokertünket. Megismerjük a komposztálás előnyeit, a komposztláda üzemeltetésének fogásait, megtanuljuk, hogy mit dobjunk bele, és mit ne. Megismerkedünk a természetközeli, permakultúrás gazdálkodás elveivel, gyakorlati ötleteivel és fogásaival, és magunk is tervezünk és készítünk ilyen elemeket.

Célok: A modul egyik célja a biokert, komposztálás és permakultúrás gazdálkodás kivitelezésének megismerése. Még fontosabb cél azonban a természetközeli gazdálkodás összefüggéseinek és előnyeinek feltárása, egyéni, saját életünkre vonatkozó, és globális hatásaival. Cél, hogy a diákok hozzáállása változzon, érzelmi kötődésük erősödjön a kisléptékű és fenntartható mezőgazdaság felé, egészségesebb és természetközelibb élelmiszereket vásároljanak. Kedvük legyen egyes zöldségeket maguk is megtermelni, megismerjék a maguk ültette növekvő termény és gyümölcs örömét.

 

Modul leírása (Kiskertben a természet)

Diákoldal (Kiskertben a természet)

Tanári oldal (Kiskertben a természet)

 

5. fejezet: Szerezd be helyből, vagy válaszd a fair-trade-t

A méltányos kereskedelem és a rövid ellátási láncok szerepe a környezeti és társadalmi fenntarthatóságban

Összefoglalás: A modul során a gyermekek megismerkednek a méltányos kereskedelem problémakörével, a legfontosabb fair trade termékekkel, az élelmiszereket előállító termelők életkörülményeivel, és a lakóhelyük környezetében beszerezhető fair trade termékekkel. Megismerkednek a helyi termékek fogyasztóra, termelőre, környezetre ható előnyeivel és megtanulják értékelni azokat. Megismerik a rövid ellátási láncok legfontosabb típusait, és a településükön elérhető helyi termékeket.

Célok: A modul célja, hogy a gyerekek elgondolkodjanak saját életkörülményeiken, és a kedvenc termékeiket előállító termelők életkörülményeivel kapcsolatban szociális érzékenységük felébredjen. Van-e, amiről le tudnak mondani? Hol vásárolhatnak fair trade terméket? Cél, hogy érzelmi kötődés alakuljon ki bennük a helyi termékek iránt, a különféle előnyök ismerete, a személyes kapcsolatok és saját érzékszervi tapasztalataik nyomán. Legyenek nyitottak a nem reklámozott, de környezettudatos REL módszerekkel értékesített termékek felé.

 

Modul leírása (Szerezd be helyből)

Diákoldal (Szerezd be helyből)

Tanári oldal (Szerezd be helyből)

 

6. fejezet: Fenntarthatósági térkép

Helyi környezeti és kulturális örökségünk a múltban és most

Összefoglalás: Saját településünk, és annak környéke – az otthonunk. A modul a következő kérdésekre keresi a választ: Mi benne az egyedi? Mitől különleges? Milyen szempontból volt az élet érdekesebb, szerethetőbb, jobb a régebbi időkben? Miben jobb most? Miért jó itt élni? Milyennek szeretnénk településünket a jövőben? Mik a fenntarthatóság helyi feltételei?

Célok: A modul célja felhívni a diákok figyelmét a fenntartható életmódra: Növelni érzelmi kötődésüket lakóhelyükhöz, megmutatni annak egyediségét, megismerni a településnek és környezetének fejlődését a történelem során, végiggondolni, hogy az előző nemzedék hogyan formálta jelenlegi lakhelyünket, és hogy hogyan lehetne fejleszteni a jövőben. Cél, hogy a diákok lehetőségeik szerint minél jobban kihasználják a településen található fenntartható helyeket és szolgáltatásokat, és hogy ezeket nagyra értékeljék és népszerűsítsék.

 

Modul leírása (Fenntarthatósági térkép)

Diákoldal (Fenntarthatósági térkép)