KEHOP 5.4.1. pályázat

Kismagos

Erdei iskola, oktatóközpont és szállás a Börzsöny kapujában…

Környezeti nevelés

Természetfürkész programok óvodásoktól a pedagógusokig…

Ökoturizmus

Élménygazdag túrák összhangban a természettel…

Virágzó vidékért

Helyi kézműves termékek, tájértékek, tegyünk a vidékért…

Magosfa kiadványok

Terepi határozók, pedagógus kiadványok, ökoturisztikai kiadványok…

“Tanuljunk a természettől! Továbbképzés a biomimikri oktatásban való alkalmazásáról” c. képzés

BioLearn projektről röviden

A projekt (Learning from Nature – Biomimicry in Education; 2018-1-HU01-KA201-047807 sz. Erasmus+ köznevelési stratégiai partnerség) a biomimikri oktatásban való felhasználásáról szól. A biomimikri a természet utánzását jelenti: mit tudunk a természettől ellesni és alkalmazni problémáink megoldása során. Egyik legismertebb példája a tépőzár, amit a kutyaszőrbe ragadt bogáncs mintájára fejlesztettek ki. A technikai megoldásokon túl a fenntarthatóság az egyik legfontosabb, amit a természettől tanulhatunk. A biomimikri az oktatás számára is új lehetőségeket nyit meg: a tapasztalatok szerint a diákok számára lelkesítő a természetnek ez a fajta felfedezése. Amennyiben a jövő mérnökei a problémák megoldásait a természet mintáinak segítségével keresik, nagyobb az esély a fenntarthatóságra.

A projektben 6 ország (rajtunk kívül Csehország, Hollandia, Nagy-Britannia, Szlovákia, U.S.A.) egy-egy fenntarthatóságra neveléssel foglalkozó civil szervezete vesz részt és így leginkább arra koncentrálunk, hogy a fenntarthatóságot hogyan lehet ellesni a természettől.

A projekt keretében 13+9 modult dolgoztunk ki, amiből 10+9-t fordítunk le magyarra. (A +9 azt jelenti, hogy a biomimikri 9 alapelve igazából 10 modul: egy összefoglaló és minden alapelvre egy-egy.) A modulok címei megtalálhatóak a képzés tematikájában. A modulok célcsoportja a 12-16 éves diákok.

A modulok letölthetőek a projekt honlapjának magyar oldaláról, amire folyamatosan töltjük fel az anyagokat.

A projekt keretében 2020. februárjában voltunk egy hollandiai tanulmányúton (amelyen minden partnerországból 5-5 pedagógus vett részt) és a továbbképzésen túl még egy konferenciát szervezünk.

BioLearn képzés

30 órás akkreditált pedagógus-továbbképzés, melynek online és jelenléti része is van.

A képzés során betekintést nyújtunk a biomimikri inspiráló világába néhány példán és alkalmazási területen keresztül. Bemutatjuk, hogy az oktatásban hol lehet leginkább használni: milyen tantárgyaknál, tantárgyak összekapcsolásánál, vagy akár tanórán kívüli tevékenységnél. Az oktatóanyag moduljai segítségével a résztvevők jártasságot szerezhetnek a biomimikri világában: a 9 fenntarthatósági alapelvre épülő, majd a biomimikri gondolkodást és módszereket bemutató modulokat követően konkrét témaköröket mutatunk be termékek, folyamatok és rendszerek köré csoportosítva.

A jelentkezőknek olvasnivalókat küldünk a biomimikriről és annak oktatásban való alkalmazási lehetőségeiről, amelyeket kérünk, olvassanak el.

A 2 x 3,5 órás online képzési részeken átbeszéljük ezeket, valamint előadások és interaktív feladatok segítségével ismerkedünk tovább a biomimikrivel és a kidolgozott modulokkal.

Az egynapos jelenléti részben a modulok egyes foglalkozásait próbáljuk ki és egyszerű, osztályteremben is elvégezhető kísérleteket is bemutatunk.

A képzés írásbeli vizsgával zárul, aminek részei teszt és rövid kifejtő kérdések. Az értékelés szempontjai: tárgyi tudás a biomimikri és fenntarthatóság témakörében, módszertan, véleményalkotás

A tanúsítvány megszerzésének feltételei:

  • Pedagógus végzettséget igazoló oklevél másolata.
  • A képzés 80%-án való részvétel.
  • Az írásbeli vizsga 70%-os teljesítése.

A képzés tematikája.

LETÖLTÖM