KEHOP 5.4.1. pályázat

Tananyag

A következőkben a projekt során kidolgozott, a klímaváltozással kapcsolatos tananyagot szeretnénk bemutatni.

Ennek segítségével átfogó képet kapunk a klíma, klímaváltozás témakörében. Egy helyre gyűjtöttük azokat a fontos témákat, amelyek összefüggenek a klímaváltozással, valamint települési szintre helyeztük azokat. Mindemellett hangsúlyt fektettünk arra, hogy a tanulók megismerjék azokat a cselekvési lehetőségeket, amelyeket személyes életükben tehetnek azért, hogy elkerüljük a megjósolt, komolyabb változásokat.

A tananyag fő célja, hogy a gyerekek ne klímadepresszióban szenvedjenek, hanem felismerjék, érezzék, hogy tudnak cselekedni, ezáltal pozitívan álljanak a jövőhöz.

A diákok a tananyag elvégzése után olyan meggyőző történeteket alkothatnak a klímaváltozásról a digitális technológia felhasználásával, melyek segítségével kommunikálhatják az eredményeiket és másokat is lelkesíthetnek, buzdíthatnak arra, hogy tegyenek a vágyott jövő eléréséért.

A tananyagot felhasználó pedagógusokat arra biztatjuk, hogy ösztönözzék diákjaikat ilyen történetek megalkotására, amelyeket az iskola honlapján vagy más digitális felületein lehet megjeleníteni.

Hogyan épül fel a tananyag

(A linkekre kattintva lehet letölteni az egyes kurzusokat.)

Bevezető

  1. kurzus – Elméleti alapozás:

A kurzus első részében bemutatjuk, mi is az a storytelling, avagy történetmesélés. Ajánlunk könyvet, cikket róla, valamint olyan történeteket, személyeket, témákat, amelyekkel inspirálhatják diákjaikat. A végére pedig egy gyűjteményt tettünk be, amelyben azokról a digitális platformokról írtunk rövid ismertetőt, amelyek segítségével a tanulók elkészíthetik digitális történeteiket.

A második részben a klímaváltozással kapcsolatban kínálunk rövid videókat, grafikonokat, cikkeket, adatokat stb., melyek segítségével megismertethetik diákjaikkal ezt a szerteágazó témát. Valamint ajánlunk olyan, már meglévő tananyagokat (modulokat, web-quest-eket), melyeket a tanórák keretében lehet elvégezni.

A harmadik részben az interjú készítéshez nyújtunk röviden segítséget.

 

  1. kurzus – Cselekedjünk

Ebben a kurzusban arra koncentrálunk, hogy mit tehetünk a saját életünkben most, a mai naptól, hogy csökkentsük a klímaváltozás negatív hatásait. Számos cikk, ábra, grafikon, videó stb. mutat be jó ötleteket azzal kapcsolatban, hogy személyes életünkben milyen döntéseket hozhatunk, milyen változtatásokat tehetünk ahhoz, hogy környezettudatosabban éljünk. A kurzus végére összeáll egy ötletgyűjtemény (a mellékelt excel táblázatba lehet beírni), ezzel lehet tovább dolgozni. A cél az, hogy ezekből minden tanuló kiválasszon legalább egy tevékenységet, amit onnantól kezdve megvalósít a saját életében.

 

  1. kurzus – Mi történt Vácon

Ez a kurzus arról szól, hogyan ismerhetik meg saját településükön azokat a történéseket, amelyek akár pozitív, akár negatív irányban befolyásolták a klímaváltozást. A kipróbálási szakaszban váci iskolákkal dolgoztunk együtt, ezért ez a rész specifikusan Vácra lett kidolgozva. A váci minta alapján mindenki kialakíthatja a saját településén történtek szerinti anyagot.

 

  1. kurzus – A jelen

A múlt megismerése után képet kaphatunk arról, hogy milyen hatásai vannak a múltbéli eseményeknek napjainkban. Emellett megkeressük, milyen tevékenységek zajlanak jelenleg a helyi közösségben, amelyek segítenek csökkenteni a klímaváltozás negatív hatásait. A kurzus végére a tanulók elkészítik a múltból a jelenbe tartó történeteiket.

 

  1. kurzus – Mi történjen a jövőben

Azt jól látjuk, milyen jövő felé haladunk, ha a jelenlegi életvitelünket folytatjuk. Eben a kurzusban a diákok megálmodnak egy vágyott jövőt, ezt bemutatják rajzok, fogalmazások, egyéb művek segítségével. Majd a backcasting módszer segítségével megnézzük, mit kell tennünk most azért, hogy a vágyott jövőt elérjük. A kurzus végére elkészülnek a digitális történetek, melyben a diákok elmondhatják, mit tanultak a múltból és milyen jövőben szeretnének élni.

A projekt pedagógiai háttere